Algemene Ledenvergadering 18 februari 2020

De algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 18 februari 2020 in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur. We nodigen daarvoor graag alle leden uit.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 26 februari 2019, de agenda, het jaarverslag 2019, het financiële jaarverslag 2019, de begroting 2020 en de toelichting daarop vind je op onze site onder - vereniging - belangrijke informatie (daar moet je wel eerst voor inloggen).

Nieuws overzicht