Vrijwilligers en actieve leden avond

Noteer 29 november in je agenda! Deze avond vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Een avond om de huidige vrijwilligers, zonder wie onze vereniging niet kan bestaan, te bedanken en extra in het zonnetje te zetten. Dit jaar heeft de avond een speciaal thema: betrokkenheid en gezelligheid. De betrokkenheid die onze vrijwilligers zo kenmerkt met een gezellige avond in het clubhuis! Naast de huidige vrijwilligers nodigen we dit jaar ook die leden uit die de komende jaren hun steentje willen bijdragen aan onze tennisvereniging.

Een tennisvereniging is een vereniging voor en door leden Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers en actief betrokken leden. In de huidige tijd is het moeilijker om leden betrokken te krijgen dan in het verleden. Zonder betrokkenheid kan de tennisvereniging niet draaiende blijven. Vrijwilligers zijn nodig voor het onderhoud van de banen, het aanbieden van competitie, het organiseren va trainingen, het hebben dan een goedgevulde bar, het organiseren van alle activiteiten, kampioenschappen en toernooien en het zorgen voor de sfeer en gezelligheid waar weer leden op af komen. Het afgelopen decennium kenmerkt zich door een terugloop in het (actieve) ledenaantal. Hierdoor verschuift de druk om het huidige serviceniveau op peil te houden, naar een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers. Hierdoor staat onze vereniging onder druk. We zullen tijdens deze gezelligheidsavond een korte enquête uitzetten over specifiek dit onderwerp en hier onder het genot van een drankje en een hapje van gedachten over wisselen.

Nieuws overzicht