Overleg met gemeente

De KNLTB heeft de afgelopen jaren te maken met ledenverlies en ook bij Eeckenrode is dat te merken. We zijn heel actief met leuke evenementen, en jeugdacties om kenbaar te maken hoe leuk het is om bij Eeckenrode te tennissen en dat levert ook resultaat op.

Het bestuur is ondertussen met de eigenaar van het tennispark en met de gemeente in overleg over de toekomst van onze vereniging en ons tennispark. Het overleg van de gemeente heeft nog niet veel opgeleverd. Wij hebben voorgesteld dat de gemeente het tennispark van de huidige eigenaar overneemt. Het gesprek hierover tussen de gemeente en de eigenaar leverde niets op. Daarop hebben we een uitgewerkt voorstel aangeleverd waarmee ons inziens de overname wel gerealiseerd zou kunnen worden. De gemeente heeft in eerste instantie andermaal negatief gereageerd. Wij hebben nu het gemeentebestuur gevraagd aan te geven wat wel mogelijk is. De wethouder heeft nu een voorstel voor het college laten maken, dat wordt voor de zomer aan het college voorgelegd. Het college heeft het voorstel bezien en verworpen.

De parkeigenaar is voorgesteld de huur (eventueel tijdelijk) te verlagen maar heeft dit voorstel na ampel beraad verworpen.