Overleg met gemeente

De KNLTB heeft de afgelopen jaren te maken met ledenverlies en ook bij Eeckenrode is dat te merken. We zijn heel actief met leuke evenementen, en jeugdacties om kenbaar te maken hoe leuk het is om bij Eeckenrode te tennissen en dat levert ook resultaat op.

Het bestuur is ondertussen met de eigenaar van het tennispark en met de gemeente in overleg over de toekomst van onze vereniging en ons tennispark. Het overleg van de gemeente heeft nog niet veel opgeleverd. Wij hebben voorgesteld dat de gemeente het tennispark van de huidige eigenaar overneemt. Het gesprek hierover tussen de gemeente en de eigenaar leverde niets op. Daarop hebben we een uitgewerkt voorstel aangeleverd waarmee ons inziens de overname wel gerealiseerd zou kunnen worden. De gemeente heeft in eerste instantie andermaal negatief gereageerd. Wij hebben nu het gemeentebestuur gevraagd aan te geven wat wel mogelijk is. De wethouder heeft nu een voorstel voor het college laten maken, dat wordt voor de zomer aan het college voorgelegd.

 

 

Algemene Ledenvergadering 26 februari 2019

De algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 26 februari 2019 in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur. 

De notulen van deze algemene ledenvergadering van 19 februari 2018, de agenda, het jaarverslag 2018, het financiële jaarverslag 2018, de begroting 2019 en de toelichting daarop vind je in een apart artikel hieronder maar daar moet je wel eerst voor inloggen.

Alle betalingen via automatische incasso

De algemene ledenvergadering is op 19 februari 2018 unaniem akkoord gegaan met het voorstel om voortaan alle door de leden aan LTV Eeckenrode verplichte betalingen via incasso te innen. Dit betekent dat - voor de leden die ingestemd hebben met automatische incasso - vanaf 1 maart 2018 de contributie, trainingsbijdrage, afkoop bardienst en competitiebijdrage (ploegcaptains) per incasso geïnd zullen worden. Elke incasso zal in de eerste week van de maand plaatsvinden, de leden zullen ongeveer twee weken van te voren een factuur per email ontvangen. Bij onterecht storneren zal Eur 7,50 administratiekosten bij het te betalen bedrag opgeteld worden. De leden die geen toestemming voor automatische incasso hebben gegeven, krijgen ook een factuur per email toegezonden met het verzoek om het vermelde bedrag (is inclusief Eur 7,50 administratiekosten)  binnen 14 dagen over te maken.