Bardienstregeling

Alle seniorleden die geboren zijn op 1 januari 1950 of later moeten per jaar 6 punten halen via het vervullen van bardiensten. Dat komt neer op 2 of 3 bardiensten per jaar. Je krijgt 3 punten voor een drukke bardienst tijdens de competities en toernooien, voor een minder drukke bardienst krijg je 2 punten. Bestuurs- en commissieleden en zij die meehelpen bij het onderhoud van het park of het schoonhouden van het paviljoen zijn vrijgesteld van bardiensten. Aan het eind van elk kalenderjaar wordt er gekeken hoeveel punten er behaald zijn met bardiensten. Het is mogelijk om de gehele bardienst of een gedeelte van de diensten op jaarbasis af te kopen voor €10,- per punt. Inschrijven op bardiensten gaat via de website onder Bardiensten

Onder het barrooster worden alle bardiensten getoond en kan je inschrijven op nog openstaande diensten. Er worden twee soorten bardiensten onderscheiden:

1.Avonddiensten op gewone woensdag en donderdagavonden van 20:30  t/m 22:30  voor 2 punten per dienst.

2.Diensten tijdens activiteiten en competitiewedstrijden. Dit zijn diensten in blokken van 3 uur die ook 3 punten per dienst opleveren.

Voor bardiensten is geen sleutel van het clubhuis nodig.  Op de deur aan de zijkant van het clubhuis zit een codeslot met een code die wekelijks gewijzigd wordt.  De code van een betreffende week kan je opvragen via code clubhuis

De aan dit artikel toegevoegde PDF  is een verkorte instructie voor bardiensten. 

 

 

Downloads: