Vrijwilligersbeleid

Eeckenrode is een vereniging voor en door leden. Leden zijn geen consumenten maar leveren een actieve bijdragen aan de organisatie van de vereniging. Dit maakt het mogelijk om zo prettig te kunnen tennissen en recreëren op ons park en te genieten van de leuke activiteiten die er plaats vinden. We verwachten van ieder lid tussen de 19 en 72 jaar oud een bijdrage van minimaal 6 uur per jaar, gelijk aan 6 punten. Slapende leden, leden van verdienste, bedrijfsleden en leden die lid zijn geworden na 1 juli van het lopende kalenderjaar zijn vrijgesteld.  

Nieuw per 2022: Van ouders van jeugdleden jonger dan 18 jaar verwachten we een jaarlijkse bijdrage van 3 uur (per gezin) gelijk aan 3 punten. Ouders van jeugdleden dienen hun bijdrage te leveren ten behoeve van jeugdactiviteiten zodat we ook een leuk activiteitenaanbod aan de jeugd kunnen bieden. Denk hierbij aan het ondersteunen van de competitie, bardienst tijdens jeugdcompetitie of helpen bij een toernooi of tennismiddag. 
Ouders kunnen contact opnemen met de jeugdcommissie voor de invulling hiervan.

Na afloop van het kalenderjaar worden niet ingevulde vrijwilligerspunten in rekening gebracht voor € 10 per gemist punt. Op deze wijze kunnen wij niet ingevulde vrijwilligersactiviteiten op een andere wijze invullen en betalen. Natuurlijk hopen we op zoveel mogelijk ingevulde vrijwilligerspunten.

Mogelijkheden om vrijwilligerspunten te behalen

Bardiensten

Invullen van de vrijwilligersbijdrage kan door middel van het doen van bardiensten. Je krijgt 3 punten voor een drukke bardienst tijdens de competities en toernooien, voor een minder drukke bardienst krijg je 2 punten. Inschrijven op bardiensten gaat via de website onder Bardiensten

Onder het rooster worden alle bardiensten getoond en kan je inschrijven op nog openstaande diensten. Er worden twee soorten bardiensten onderscheiden:

  • Avonddiensten op gewone doordeweekse avonden van 20:30  t/m 22:30  voor 2 punten per dienst.
  • Diensten tijdens activiteiten en competitiewedstrijden. Dit zijn diensten in blokken van 3 uur die ook 3 punten per dienst opleveren.

Voor bardiensten is geen sleutel van het clubhuis nodig.  Op de deur aan de zijkant van het clubhuis zit een codeslot met een code die wekelijks gewijzigd wordt.  De code van een betreffende week kan je opvragen via code clubhuis.

De aan dit artikel toegevoegde PDF  is een verkorte instructie voor bardiensten. 

Parkdienst

Wil je met een gezellige en actieve groep mensen onderhoud plegen aan het park stuur dan een mail naar Harry Smits

Commissies

We hebben diverse commissies waar je een bijdrage aan kunt leveren. Wil je hier je punten mee verdienen, stuur dan een mail naar de desbetreffende commissie:

         Activiteitencommissie: ac@eeckenrode.nl
         Jeugdcommissie: jc@eeckenrode.nl
         Clubkampioenschappen of Open Toernooi: TC@eeckenrode.nl
         Barcommissie: barcommissie@eeckenrode.nl
         Gezelligheidscommissie: barcommissie@eeckenrode.nl

Eendagsactiviteiten

In het rooster kun je je ook inschrijven voor eenmalige activiteiten waar extra ondersteuning voor is gewenst. In het rooster staat de omschrijving, de contactpersoon en het aantal punten dat je ermee kunt verdienen

Jeugdactiviteiten

Wil je specifiek bijdragen aan jeugdactiviteiten, stuur dan een mail naar jc@eeckenrode.nl

Eigen initiatief

Heb je zelf een idee waarmee je jouw vrijwilligersbijdrage wilt voldoen, laat dit dan weten aan bestuur@eeckenrode.nl