Wat leuk dat je lid wilt worden van LTV Eeckenrode. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
ProeflidCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
TennislidCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Padel
Klik de bijbehorende radiobutton aan om het bijkomende gratis padellidmaatschap te activeren
*
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik LTV Eeckenrode om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
LTV Eeckenrode is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk, maar ook nodig om iedereen bij de club te betrekken.
Wanneer je lid wordt van onze club verwachten we dat je je minimaal 6 uur per jaar inzet voor de club, deze uren kunnen gevuld worden
door middel van bardiensten of via één van onderstaande activiteiten.
Je mag daarom hieronder alvast aangeven wat je leuk zou vinden of waar je goed in bent:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Horeca ervaring
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Diverse vragen:
 
Kennis statuten en reglementen
*Door het aanvinken van deze checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten, reglementen en vrijwilligers beleid
van LTV Eeckenrode en dat u contributie gaat betalen vanaf de 1ste dag van de maand waarin u lid wordt.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking