Tarieven

Onze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Voor 2024 zijn de tarieven als volgt...

 

Senior*1/2  

Junior*

Tenniskid*

Regulier lidmaatschap **

 • Actief lid
 • Actief lid incl. training (zie betreffend artikel)
 • Bedrijfslid (zie betreffend artikel)

 

€ 180,00

n.v.t.

€ 440,00

 

€ 120,00

n.v.t.

€ 440,00

 

€ 67,50

€ 280,00

n.v.t.

Tijdelijk lidmaatschap

 • Slapend lid (medische reden)3
 • Buitenland lid (lid heel jaar in buitenland)
 • Student lid4

 

€ 35,00

€ 35,00

€ 120,00

 

€ 35,00

€ 35,00

n.v.t.

 

€ 35,00

n.v.t.

n.v.t.

Competitiebijdrage per team

€ 87,50  n.v.t.  n.v.t

Proeflidmaatschap (3 maanden, eenmalig)

€ 60,00 € 40,00 € 22,50

Introducé (aanvragen via secretariaat@eeckenrode.nl)

€ 10,00 € 5,00 € 5,00
 • Inschrijfgeld voor nieuwe leden
 • Wanneer men geen gebruik maakt van incasso
 • Boete bij te late betaling
 • Aangetekende aanmaning
 • Competitiebijdrage per team

 € 20,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 10,00

€ 87,50

 n.v.t.

€ 7,50

€ 7,50

€ 10,00

€ 87,50

 n.v.t.

€ 7,50

€ 7,50

€ 10,00

n.v.t.

 

*1 Men is Senior als men in het kalenderjaar 18 jaar of ouder wordt, Junior als men in het kalenderjaar 13 jaar of ouder wordt maar nog geen 18, Tenniskid als men in het kalenderjaar nog geen 13 jaar of ouder wordt.

*Seniorleden tot en met 72 jaar dienen per jaar 6 uur aan vrijwilligerspunten te behalen. Deze staan voor €10 per punt. Niet behaalde punten worden geïncasseerd na het betreffende kalenderjaar

*3 Slapend lidmaatschap is van toepassing voor leden die door (medische) omstandigheden gedurende een wat langere periode (minimaal 6 maanden) niet in staat zijn actief deel te nemen aan het tennis, maar op een willekeurig tijdstip hun lidmaatschap weer "actief" willen maken. Bij een aanvraag voor 15 januari is € 35,- verschuldigd. Bij aanvraag in kwartaal 1 (na 15 januari) is 1 kwartaal lidmaatschap verschuldigd en €35,- slapend lidmaatschap. Bij aanvraag in kwartaal 2 is 2 kwartalen lidmaatschap verschuldigd en € 30,- slapend lidmaatschap, et cetera. Bij herstel in hetzelfde jaar betaal je de contributie behorende bij het kwartaal van de hernieuwde aanmelding minus de reeds betaalde € 35,- en draai je weer vrijwilligersdiensten naar rato. Aan het einde van het kalenderjaar wordt ieder slapend lidmaatschap automatisch omgezet naar een actief lidmaatschap. Een verzoek tot een slapend lidmaatschap dient derhalve ieder jaar opnieuw plaats te vinden. Aanvragen gaat via secretariaat@eeckenrode.nl

*4 Student lidmaatschap is van toepassingen wanneer je voltijds onderwijs volgt en uitwonend bent. Wil je toch lekker bij Eeckenrode blijven tennissen, maar kom je er niet meer zoveel aan toe vanwege dat je niet meer in de buurt woont, dan kun je hier gebruik van maken. Naast een lagere contributie ben je bent ook vrijgesteld van bardienstpunten. Stuur je inschrijfbewijs van je voltijds-opleiding met naam en huidig studiejaar naar secretariaat@eeckenrode.nl

** Nieuwe leden betalen contributie vanaf het begin van de maand dat men lid wordt.