Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugd

Heb je te weinig geld om je kind lid te maken van onze vereniging? Wellicht dat je dan in aanmerking komt voor een bijdrage via het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Informatie hierover is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Mocht je hulp nodig hebben bij de aanvraag, dan kan school hier vaak bij helpen, maar je mag ook contact opnemen via penningmeester@eeckenrode.nl

Volwassenen

Sinds 1 januari 2024 is de gemeente Waalre gestart met een Pilot Volwassenfonds Sport & Cultuur. Inwoners uit de gemeente met een laag inkomen kunnen vanuit het fonds een bijdrage ontvangen van maximaal € 325 voor deelname aan sport of cultuur. Dit houdt in dat je onze volledige contributie vergoed kunt krijgen, maar dat je ook nog een bedrag aan attributen overhoudt.

Alle informatie over het Volwassenfonds Sport & Cultuur vind je op

https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/cultuur-en-sportbijdrage-volwassenen

en

https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/Waalre